Медиа

Доколку сакате да помогнете во промовирањето на Reggae.mk проектот, тоа може да го направите со поставување на некој од банерите на вашиот сајт.

За да поставите некој од банерите, копирајте го HTML кодот под истиот во делот на вашиот сајт во кој сакате да биде прикажан.

За било какви прашања, или ако ви е потребен банер со димензии кои не се достапни подолу, Ве молиме контактирајте нé.

468x60

Reggae.mk

200x125

Reggae.mk

180x150

Reggae.mk

125x125

Reggae.mk

120x60

Reggae.mk