Mastrafizam Sound System @ MCM

Mastrafizam Sound System @ MCM

MCM Кабаре, Скопје

 • Почеток 22:00 – 
 • Крај 04:00
 • Влез Бесплатен

Престапна година е година што има 366 дена наместо 365, односно, тоа е година која го содржи датумот 29 февруари.

Престапните години се начин за да се синхронизира календарската година со астрономската година. Вистинската, односно астрономската година, која означува период за кој Земјата се завртува околу Сонцето, трае околу 365,2422 дена, така што при фиксиран календар со 365 дена, би дошло изместување на сезоните, односно годишните времиња. Едноставно кажано, доколку не се интервенира во пресметувањето на календарската година, со текот на времето би можело да се случи Нова Година да падне во лето, а грозјето би созревало во декември или јануари. Тоа се решава со вметнување на еден дополнителен ден, кој ја зголемува годината на 366 дена.

Затоа на 29ти февруари ке направиме еден ПРЕСТАП во новата престапна година со ЗИМСКИТЕ МОНСТЕРИ и ЕКИПАТА.

^^^ MASTRAFIZAM SOUND SYSTEM & WINTER COOKIES MONSTERS ^^^

 • SpaCE CooKieS
 • FReE T-ShirTS FoR ThE ThUrsTY BeeR DrinKeRS
 • FreE GoLd ShoTS
 • MeZZe BeRbaT CreW -
 • KoBaYA - BacoN ChiPS - Fried Potatoes -
 • ReGGaE - SkA PunK - DuBStep - FunK - RaggA - D’n’B - HiP-HoP -
 • CaN’T sTOp ThE CooKiES MaDDneS
 • SpliFFinG iN RuB a DuB StYlE