Reggae Чаршија

Reggae Чаршија

Threesome (Damar, Art Cafe, Pacha)

  • Почеток 20:30 – 
  • Крај 01:30
  • Влез Бесплатен

Случајно, но потребно во 5 до 12.
Reggae, Dancehall, Jungle, Dubstep, Ska во Стара Чаршија!
Обединети три кафиЌи Damar, Art и Pacha и три селектори
Бас Инфузија
Active Rasta Selectors - Geto Rudi и Ya’man

p.s. Слободно дојдете со USB ќе ви ја снимиме playlist-ата за дома :)